top of page

REHABILITERING

Tiden etter en skade eller operasjon er kritisk for å sikre en frisk og sunn hest. Riktig aktivitetsnivå er essensielt for å legge til grunne for restitusjon, og unngå gjentatte skader. Vi kommuniserer med veterinær og følger rettningslinjer og eventuelle treningsopplegg gjennom restitusjonsperioden.

Tiny trening.jpg
Rehabilitering: Classes
bottom of page